Zgłaszanie naruszeń / whistleblowing

Funkcjonowanie systemu whistleblowing, czyli zgłaszania naruszeń, jest bardzo ważnym składnikiem systemu zarządzania zgodnością, jak i kluczowym elementem podejścia compliance w każdej organizacji. Informowanie o zaistniałych lub podejrzewanych naruszeniach pozwala bowiem na uniknięcie wielu ryzyk oraz kłopotliwych sytuacji, które skutkują znacznymi nakładami pracy, a nieraz również finansowymi.

W myśl zasady „lepiej zaradzać, niż zwalczać”/ „lepiej zapobiegać, niż leczyć” w systemie CMS, a także w systemie organizacyjnym firm wdrażających elementy compliance zasadne jest odpowiednie ukształtowanie procedur zgłaszania naruszeń przez pracowników. Wprowadzenie systemu whistleblowing związane jest również z koniecznością zmiany przekonań i podejścia do zgłaszania naruszeń, które we współczesnym świecie (a zwłaszcza w Polsce) uznawana jest za donosicielstwo. Aktualnie to jedno z największych wyzwań dla oficerów compliance oraz osób zarządzających przedsiębiorstwem, aby zmienić myślenie o zgłaszaniu naruszeń. Pracownicy nie chcą być kojarzeni z sygnalizowaniem ani oficjalnie otrzymywać statusu sygnalisty. Za niedługo materia działań oraz ochrony sygnalistów zostanie uregulowana, a na firmach spoczywać będzie obowiązek zapewniania anonimowości zgłoszeń nieprawidłowości. Być może te formy ochrony sygnalistów przyczynią się do zwiększenia chęci zgłaszania naruszeń, co z kolei zwiększy wiedzę komórek compliance oraz osób zarządzających o naruszeniach prawa i norm etycznych w ich przedsiębiorstwie. To z kolei może przyczynić się do uniknięcia wielu naruszeń i uchronienia firmy przed sankcjami ze strony organów państwowych oraz innych przedsiębiorstw.