Kultura compliance i kodeksy etyczne przedsiębiorstw

Istotnym elementem compliance przedsiębiorstw jest budowanie odpowiedniej kultury compliance. Kultura compliance obejmuje całokształt działań oraz zachowań mających na celu postępowanie zgodnie z prawem i normami etycznymi, które są aprobowane przez organizację. Podstawą do przyjęcia i funkcjonowania w firmie kultury compliance jest najczęściej Kodeks Etyczny przedsiębiorstwa. Również istotny dokument dla osób zarządzających oraz wszystkich szczebli pracowników stanowi przyjęta Polityka Compliance. Istnienie kultury compliance jest nieodłącznym elementem prawidłowo działającego systemu zarządzania zgodnością (CMS).

Wysoka kultura compliance pozwala na pełne stosowanie się w bieżącej pracy do zasad wynikających z Kodeksu Etycznego, dzięki którym można uniknąć szeregu naruszeń w firmie. Prawidłowe postępowanie pracowników zarówno wewnątrz firmy, jak i w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami czy podwykonawcami buduje również pozytywny wizerunek firmy. Z punktu widzenia funkcjonowania systemu CMS kultura compliance jest najwyższym celem tego systemu. Bez tego składnika nie można mówić o jakimkolwiek działaniu tego systemu; można nawet podważyć jego istnienie.

Wykształcenie kultury compliance w firmie jest dużym wyzwaniem, ponieważ wymaga wyparcia przyjętych złych nawyków i praktyk oraz zastąpienia ich nowymi zachowaniami, które niejednokrotnie związane są z dodatkowymi czynnościami. Jednakże podjęcie takich czynności jest wymagane, aby w długoterminowej perspektywie zauważalne stały się: permanentny zysk, ograniczenie ryzyk, zapanowanie nad naruszeniami, mniejsze obciążenie zarządu kwestiami prawnymi i bezpieczeństwa firmy, poprawa wizerunku, nawiązanie wieloletniej współpracy z dużymi partnerami biznesowymi oraz pozytywna atmosfera pracy. Uzyskanie tego efektu jest możliwe w każdej firmie, pod warunkiem, że celem systemu CMS stanie się zbudowaniem i utrzymanie odpowiedniej kultury compliance, która pozwoli na prowadzenie biznesu zgodnie z prawem i normami etycznymi, przy jednoczesnym wyeliminowaniu największych ryzyk dla firmy i świadomości celów compliance wraz z zaufaniem do zasadności wdrożenia systemu zarządzania zgodnością.