Compliance w firmie

Utworzona na Blogu Compliance „Strefa Compliance” stanowi źródło informacji i inspiracji dla osób zainteresowanych tematyką compliance. Dziedzina compliance jest bardzo szeroka i obejmuje wiele obszarów specjalistycznych. Dodatkowo compliance dla określonej branży wiąże się z uzyskaniem zaawansowanej wiedzy właściwej dla takiej branży. Podstawowa zgodność z prawem i ładem korporacyjnym obejmuje jednak firmy ze wszystkich branż, dlatego też można wyróżnić główne obszary compliance, którymi powinni zainteresować się przedsiębiorcy. 

Do obszarów tych należy zaliczyć:

  • wdrożenie, zarządzanie oraz zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania zgodnością (CMS),
  • budowanie kultury compliance w przedsiębiorstwie oraz tworzenie i przestrzeganie kodeksów etycznych przedsiębiorstw,
  • zgłaszanie naruszeń prawa oraz przyjętych norm etycznych, a także zapewnienie ochrony sygnalistów (tzw. whistleblowing),
  • ochronę danych osobowych i informacji niejawnych,
  • przeciwdziałanie korupcji,
  • przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML),
  • ceny transferowe (zgodność transakcji między podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi),
  • ochronę własności intelektualnej,
  • odpowiedzialność podmiotów zbiorowych.

Ww. obszary zostały opisane w poszczególnych sekcjach Strefy Compliance.