Omega Shield

Marka GRC LEGAL

GRC LEGAL to marka prawnicza koncentrująca się na usługach compliance i zarządzania ryzykiem w firmach. Jej celem jest podniesienie świadomości przedsiębiorców w zakresie zapewniania zgodności z prawem (compliance) oraz oparcie biznesu na modelu zarządzania ryzykiem. 

GRC LEGAL opiera się na innych fundamentach niż większość firm prawniczych, które oferują wsparcie compliance w ramach świadczenia pomocy prawnej. Usługi GRC LEGAL to przede wszystkim zapewnienie firmom tzw. Drugiej Linii w obszarze zarządzania ryzykiem i compliance. Poprzez outsourcing usług Klient korzysta z wiedzy oraz doświadczenia profesjonalistów, którzy dbają o ten obszar. Jest to więc rzeczywiste wsparcie, oparcie, weryfikacja zgodności, identyfikacja ryzyka, rozwój procesów oraz budowanie kultury opartej na compliance i zarządzaniu ryzykiem. 

Założycielem i głównym wykonawcą usług GRC LEGAL jest radca prawny Łukasz Nowak. Specjalizuje się on w obszarze GRC (Governance, Risk management & Compliance), a jego wiedza, doświadczenie, zainteresowania i zaangażowanie przyczyniają się do wzrostu zysków oraz rozwoju firm Klientów.

Usługi GRC LEGAL

W celu zapewnienia rzeczywistych rezultatów pracy GRC LEGAL oferuje usługi w ramach kilku programów, które dostosowywane są do potrzeb Klientów oraz wizji realizowanej przez GRC LEGAL. Poniżej wskazano podstawowe programy usług GRC LEGAL:

1) z zakresu zarządzania ryzykiem:

 • RMS – Zarządzanie ryzykiem dla firm,
 • Outsourcing Funkcji Zarządzania Ryzykiem;

2) z zakresu zarządzania zgodnością (compliance):

 • CMS – Compliance dla firm,
 • Outsourcing Funkcji Compliance,
 • Audyt zgodności z przepisami (Audyt Compliance);

3) z zakresu ochrony danych:

 • Ochrona danych dla firm (Wdrożenie RODO),
 • Outsourcing Funkcji Inspektora Ochrony Danych,
 • Audyt systemu ochrony danych;

4) z zakresu bezpieczeństwa transakcji handlowych:

 • Compliance transakcji handlowych,
 • Bezpieczeństwo procesów handlowych.

5) programy specjalne dedykowane dla konkretnych grup Klientów:

 • Compliance dla usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • Compliance w marketingu,
 • Compliance dla sklepu internetowego.

Większość programów trwa od 1 do 3 miesięcy. Czas ten zależy od wielu czynników, na które składają się przede wszystkich obecna sytuacja prawno-organizacyjna Klienta, stopień złożoności procesów oraz potrzeby Klienta. Programy te ułożone na zasadzie harmonogramu działań.

Z kolei programy skupione na outsourcingu posiadają opcje 3-, 6- oraz 12-miesięczne. Ułożone są na zasadzie planów konkretnych działań, a ponadto przewidują określony pakiet godzin do wykorzystania na konsultacje w przedmiocie programu. Klient sam wybiera opcję, która mu najbardziej odpowiada.

Szczegóły dotyczące poszczególnych programów usług można znaleźć w ofercie GRC LEGAL.

Działalność GRC LEGAL

GRC LEGAL to nie tylko usługi. Marka angażuje się w szereg działań, które są związane z jej celami, misją i wizją. 

Aktualnie GRC LEGAL realizuje następujące funkcje:

 • informacyjną – w ramach publikacji artykułów na Blogu Compliance oraz informacji z zakresu zapewniania zgodności w Compliance w firmie;
 • doradczą – w ramach praktyki prawnej adresowanej do innych specjalistów, m.in. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, konsultantów etc.;
 • analityczną – poprzez analizy, badania i testy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawno-biznesowego firm;
 • monitorującą – głównie w odniesieniu do zmian regulacji i związanych z tym rekomendacjami, wytycznymi i dobrymi praktykami dla przedsiębiorstw;
 • rozwojową – poprzez działania ukierunkowane na rozwój dziedziny compliance oraz zarządzania ryzykiem;
 • naukową – w ramach publikacji naukowych, udziału w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych oraz innych aktywnościach związanych z dzieleniem się wiedzą z zakresu compliance i zarządzania ryzykiem;
 • szkoleniową – poprzez zapewnienie oraz prowadzenie szkoleń przedsiębiorców, a także ich załogi z dziedziny compliance oraz poszczególnych obszarów prawa, zarządzania i biznesu. 

Model GRCA

Specyficznym obszarem działalności GRC LEGAL jest nieustannie rozwijany model GRCA (Governance, Risk management, Compliance & Antifragile). 

Jest to nowatorskie podejście do tematu zarządzania ryzykiem i compliance, które stwarza możliwości na prowadzenie biznesu w dość szerokich granicach ryzyka. O ile współczesne trendy i systemy zarządzania skupiają się raczej na zgodności i niwelowaniu wszelkiego ryzyka, podejście w ramach modelu GRCA przyzwala na określone działania oparte na ryzyku bez szkód dla fundamentalnych obszarów przedsiębiorstwa. model ten wykorzystuje jako swoją podstawę dorobek dziedziny GRC i rozwija te założenia o wykształcenie przestrzeni skupiającej się na tzw. antykruchości (ang. antifragile). 

Celem modelu GRCA jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom zdarzeń kryzysowych i wykorzystanie kryzysu do zapewnienia firmie przewagi konkurencyjnej.

GRC LEGAL jest prawdopodobnie pierwszą europejską marką prawniczą, która oferuje usługi z wykorzystaniem modelu GRCA. Sam proces wdrożenia modelu GRCA w struktury firmy jest długotrwały i wieloetapowy. Jego fundament musi stanowić dobrze zaprojektowany i skutecznie wdrożony system zarządzania zgodnością (CMS) oraz system zarządzania ryzykiem (RMS). Dopiero później możliwe jest wykształcenie przestrzeni dla kontrolowanego ryzyka. 

Więcej informacji o GRC LEGAL

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o działaniach i usługach GRC LEGAL, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

Obserwuj również fanpage Bloga Compliance oraz profil na LinkedIn i bądź na bieżąco z naszą aktywnością.