GRC Legal

GRC Legal - co to takiego?

GRC Legal to projekt prawniczy skierowany do przedsiębiorców i jego personelu. Projekt ten koncentruje się na compliance przedsiębiorstw, czyli zapewnieniu zgodności funkcjonowania firm z prawem i etyką. Przede wszystkim ma na celu podniesienie świadomości przedsiębiorstw w zakresie compliance. Innym celem jest analityka i rozwój dziedziny compliance, w szczególności w sektorze prywatnym. Ostatnim celem jest budowa optymalnego modelu praktycznego wdrożenia systemu zarządzania zgodnością (CMS) w przedsiębiorstwie.

Założycielem i głównym działaczem GRC Legal jest Łukasz Nowak. To prawnik, certyfikowany oficer compliance (Approved Compliance Officer), specjalizujący się w dziedzinie compliance przedsiębiorstw. Jego doświadczenie, zainteresowania i zaangażowanie zawodowe ma przyczynić się do rozwoju polskich firm.

Funkcje GRC Legal

Aktualnie projekt realizuje następujące funkcje:

 • informacyjną – w ramach publikacji artykułów na Blogu Compliance oraz informacji z zakresu zapewniania zgodności w Strefie Compliance;
 • doradczą – w ramach praktyki prawnej w sferze zawodowej prawników;
 • analityczną – poprzez analizy, badania i testy mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa prawno-biznesowego firm;
 • monitorującą – głównie w odniesieniu do zmian regulacji i związanych z tym rekomendacjami, wytycznymi i dobrymi praktykami dla przedsiębiorstw;
 • rozwojową – poprzez działania ukierunkowane na rozwój dziedziny compliance;
 • naukową – w ramach publikacji naukowych, udziału w konferencjach naukowych, panelach dyskusyjnych oraz innych aktywnościach związanych z dzieleniem się wiedzą;
 • szkoleniową – poprzez zapewnienie oraz prowadzenie szkoleń przedsiębiorców oraz ich załogi z dziedziny compliance oraz poszczególnych obszarów prawa, zarządzania i biznesu. 

GRC Legal compliance model

Szczególnym obszarem zainteresowań GRC Legal jest budowa i rozwój optymalnego modelu praktycznego wdrożenia systemu compliance w przedsiębiorstwach. Stworzony GRC Legal compliance model bazuje na fundamentalnych elementach wdrożenia CMS, które są rozwijane poprzez rozwiązania istotne z punktu widzenia biznesu i zarządzania przedsiębiorstwem.

Diagram - GRC Legal compliance model

GRC Legal compliance model opiera się na następujących założeniach:

 • Wdrożenie w organizacji systemu zarządzania zgodnością (CMS) musi zostać dokonane zgodnie z normą ISO 19600 oraz opierać się na cyklu Deminga (PDCA);
 • System compliance przedsiębiorstwa prowadzić ma do zysku. Firma może osiągnąć zysk poprzez usprawnienie działań organizacji, zwiększenie efektywności operacyjnej, minimalizację kosztów ponoszonych wskutek materializacji ryzyka prawnego oraz zwiększenia konkurencyjności organizacji wskutek posiadanego CMS;
 • W organizacji funkcjonuje monitoring zmian w prawie oraz podejmowane są czynności zmierzające do zapewnienia zgodności z prawem. Organizacja i jej członkowie działają zgodnie z przyjętym Kodeksem etycznym, zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz tej organizacji;
 • Wskutek audytowania oraz nadzorowania zgodności dochodzi do usprawnienia zasobów organizacji i lepszego ich wykorzystania w procesach operacyjnych;
 • Kultura compliance jest nadrzędnym celem organizacji. Kulturę compliance propaguje kadra zarządzająca oraz wszyscy pracownicy. Optymalną kulturę compliance zapewniają m.in. szkolenia, prezentacje, dialog oraz inne czynności poszerzające świadomość w zakresie compliance, które dostosowują zachowania członków organizacji do przyjętych zasad etycznych, a także zwiększają ich współpracę przy codziennych zadaniach;
 • W organizacji funkcjonuje efektywny system sygnalizowania nieprawidłowości (whistleblowing). Ma on na celu wykrywanie zaistniałych i potencjalnych naruszeń prawa, standardów oraz zasad etycznych;
 • Analiza procesów organizacji prowadzi do ich optymalizacji, zwiększenia efektywności oraz lepszego zastosowania przy wykonywaniu codziennych zadań;
 • Realizacji celów compliance ma towarzyszyć progres. Organizacja poprzez wdrożenie CMS ma się rozwijać na różnych płaszczyznach i czynnie wspierać działania biznesowe organizacji. 

Więcej informacji o GRC Legal

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o inicjatywie i działaniach GRC Legal, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy w zakładce Kontakt.

Obserwuj również fanpage Bloga Compliance oraz profil na LinkedIn i bądź na bieżąco z naszą aktywnością.